Normes per a l’exposició de treballs al congrés 2018-02-27T03:15:44+00:00

Normes per a l’exposició de treballs al congrés

Comunicacions orals:

  • Temps de presentació de les comunicacions orals: 13 minuts (2 minuts addicionals per torn de preguntes). Es valorarà rigorosament el compliment del temps.
  • Les comunicacions orals s’han de presentar en suport informàtic, en PowerPoint (podran tenir la quantitat de diapositives necessàries, sempre que no superin el temps establert de presentació).
  • Les comunicacions orals seran defensades pel primer autor/a a les hores i lloc indicats prèviament.
  • El primer autor/a ha d’enviar la presentació en format PowerPoint abans del dia 25 de maig de 2018 a l’adreça electrònica congresascisam@gmail.com

Pòsters: –

  • Els pòsters s’exposaran en format paper (90 cm d’ample per 95 cm de llargada).
  • En el pòster haurà d’aparèixer en l’encapçalament o al peu de pàgina: V Congrés Català d’Infermeria de Salut Mental.
  • Els pòsters que el comitè científic seleccioni per optar a premi, seran defensats pel primer autor/a a les hores i lloc indicats prèviament. Temps de presentació dels pòsters: 7 minuts (1 minut addicional per torn de preguntes). Es valorarà rigorosament el compliment del temps.
  • El primer autor/a ha d’enviar el pòster en format Pdf o fomat jpg. abans del dia 25 de maig de 2018 a l’adreça electrònica congresascisam@gmail.com