Joaquín Tomás Sábado

Joaquín Tomás Sábado

Joaquín Tomás Sábado és Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona, diplomat en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en Psicologia per la Universitat de Barcelona i infermer especialista de salut mental.

Des de 1996, professor titular de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de la Unitat de Recerca i Comunicació Cientifica (URIC). Tanmateix, és professor col·laborador en els programes de Doctorat de la Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili i Universitat Internacional de Catalunya.

Les seves línies principals de recerca es centren en la construcció i adaptació d’instruments psicomètrics d’avaluació de les actituds front la mort en professionals sanitaris, en les cures al final de la vida i en els factors associats a la conducta suïcida.

2018-04-11T07:57:12+00:00 març 1st, 2016|Categories: Comitè Científic|