Cancel·lat VCCSIM - VI, COVID-19

En concordança amb les recomanacions derivades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’ha decidit ajornar el congrés pel pròxim any 2022

Visita Ascisam per mes informació